For hva skjer når dagens eldre møter neste generasjon med teknologi? Hva skjer når dagens unge møter alderdommens fysiske og kognitive anstrengelser?

En stor eldrebølge er på vei!

Her i Norge skyller eldrebølgen over oss. Om 7 år, i 2030, estimerer Statistisk Sentralbyrå at det vil være flere eldre enn barn og unge. Litt lenger frem i tid, i 2040, kommer det til å være ca 50 % flere eldre sammenlignet med i dag. En stor eldrebølge er på vei, og det merker vi allerede.

Les mer.

Kilde: uu-tilsynet.no