Kunstig intelligens har flere kjente personvernutfordringer. Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens har tidligere vurdert flere av dem, blant annet rettslig grunnlag i personvernforordningen (Simplifai og NVE, NAV), hvordan sikre at algoritmer gir rettferdige resultat (NAV, Helse Bergen) og hvordan legge til rette for dataminimering (Finterai).

Generativ kunstig intelligens (generativ KI) er en fellesbetegnelse på en ny type kunstig intelligens som kan lage unikt innhold – både tekst, lyd, bilder og video – ved å få enkle instrukser i naturlig språk. Store språkmodeller som er trent på enorme mengder data blant annet fra internett, gjør dette mulig. Dette utfordrer personvernet på nye måter, og vi ser helt nye problemstillinger vi ikke vet hvordan skal håndteres. Flere av de nye utfordringene har ikke en parallell i dagens situasjon, ei heller etablert praksis med utgangspunkt i eksisterende lovverk. Og ikke minst kan ulike verdier og prioriteringer være i strid med hverandre.

Hva som er riktig tilnærming til godt personvern, har ikke nødvendigvis opplagte ja- eller nei-svar. Vi trenger en debatt om de nye utfordringene, basert på god forståelse av teknologien og jussen kombinert med verdivurderinger.

Les mer.

Kilde: teknologiradet.no