Hans erfaring er at ledere i helsevesenet kvier seg for å ta tak i denne tematikken.

Et rimelig prioriteringsetisk utgangspunkt kan være at hjelpen bør gå til dem som trenger den mest.

I hvilken grad er det tilfellet i Norge i dag? Inntrykket hans er at vi har et system hvor hjelpen ofte går til dem det er enklest og mest tilfredsstillende for fagfolkene å hjelpe, og ikke til dem som har størst behov.

Avslutningsvis skriver Kvalnes: Vi trenger modige helseledere som tør å stille spørsmål ved og til og med overstyre prioriteringene som sterke faggrupper ønsker å gjøre. I tillegg trenger vi profesjonsutøvere som er villige til å ta egen praksis opp til vurdering, og ikke straks går i skyttergraven når noen har motforestillinger til hvordan de velger å bruke tiden sin.

Les mer.

Kilde: bi.no