Med Bo trygt hjemme-reformen vil regjeringen bidra til at eldre får bo i egen bolig lengst mulig. Dersom de kan og vil. Tverrsektorielle perspektiver som blant annet omhandler bolig, nærmiljø, digitalisering og mobilitet inngår i reformen som rådet har som mandat å bidra til.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no