Forskerne har undersøkt betydningen av tillit i menneske-chatbot-interaksjoner, og tatt for seg problemet med ikke-fullførte samtaler for å bidra til at et høyere antall samtaler avsluttes i Frida eller ved behov overleveres sømløst til veileder.

Prosjektet bygger på forskning innenfor feltet datastøttet samarbeid (Computer Supported Cooperative Work - CSCW). I et CSCW-perspektiv er en chatbot en virtuell samarbeidsordning, der minst to sider kommuniserer med hverandre basert på en innledende forespørsel fra en bruker.

Prosjektet har undersøkt betydningen av tillit fra tre ulike perspektiver: innbyggerperspektiv, NAV-ansattperspektiv og et ledelsesorientert og strategisk perspektiv. Tilnærmingen som ble brukt i forskningsaktivitetene er en flercase-studie med kombinerte datainnsamlingsmetoder, herunder intervjuer, seminarer, spørreundersøkelser, litteraturgjennomganger og dokumentanalyse. 

Les mer.

Kilde: nav.no