Kompetanse er ikke nødvendigvis det fremste kjennetegnet ved hierarkiske systemer. Noen mener til og med at hierarkisk organisering er uvitenhet satt i system. Dette skjer gjennom byråkratisk sentralisering og ineffektiv organisering. Denne innsikten kommer fra ledelsesforskere som arbeider med kreativitet og innovasjon.

Som et alternativ til hierarkiet, kan vi organisere virksomheten med utgangspunkt i førstelinjen. Førstelinjeorganisering betyr at virksomheten vektlegger kompetanse, beslutningsmyndighet, belønning, service og tillit til de som jobber med det som systemet er utviklet for å gjøre. Førstelinjen består av kunnskapsarbeidere med lang spesialisert utdanning.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no