Eit utval av hendingar i livet er valt ut som prioriterte oppgåver for offentleg sektor. Målet er å gjere det enklare å bruke offentlege tenester. Fleire nye løysingar er i ferd med å verte realisert. Offentlege verksemder samarbeider på nye måtar for å få dette til.

I regjeringa og KS sin digitaliseringsstrategi er sju livshendingar prioritert. Departementa fylgjer desse opp spesielt. Dette utelukkar ikkje at andre offentlege verksemder kan bruke livshendingar som utgangspunkt i si tenesteutvikling.

Les mer.

Kilde: digdir.no