Mangelen på kompetent arbeidskraft er helt reell, og det blir ikke bedre med det første. Det betyr at arbeidstakerne må være på tilbudssiden. For mange arbeidsgivere innebærer det å endre eget tankesett.

Mens man på karrierestigen enten trapper opp eller ned, så vil man i karrierelandskapet bevege seg i forskjellig terreng. Noen ganger oppover, noen ganger nedover, noen ganger på flate strekninger – og av og til tar man en pust i bakken, før man reiser seg opp og skritter videre med fornyet styrke.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no


Annonse:

Spor G: Endring nå igjen! på Service- og tjenestekonferansen 2024

Endringer i organisasjoner er mer regelen enn unntaket, og både ledere og medarbeidere kan nok komme med et og annet hjertesukk: "Endring nå igjen!" Det er ikke gitt at endringene blir en suksess. Hvordan bør du jobbe med endringsledelse? Hvordan få målene forankret hos dine ansatte, og sørge for at flest mulig blir motiverte og trekker i samme retning? Sporet gir deg eksempler fra Skatteetaten og Equinor, og Arbeidstilsynet gir kloke råd i omstillingsarbeidet.

Line Steinnes_annonse1000.jpeg