God formiddag,

Vi er så heldige at mange av oss vil oppleve å bli eldre. Mye eldre. Det betyr økte utbetalinger til pensjoner. Økte kostnader til helsehjelp - og til omsorg. Samtidig vil inntektene fra petroleumsvirksomheten bety mindre.

Perspektivmeldingen fra 2017 fortalte oss at for å klare denne utfordringen må vi skaffe til veie rundt 5 milliarder kroner mer for hvert år framover.

Det kan vi klare ved å kutte kraftig i det vi i dag bruker penger på. Eller vi kan øke skattene betydelig, med rundt en fjerdedel. Eller øke egenbetalingen for offentlige tjenester betydelig. Dobling. Eller arbeide rundt en time mer hver dag.

Det er ikke noe høylytt krav om slike endringer.

Les mer.

Kilde: digdir.no