– Jeg er imponert over aktiviteten i sykehusene etter å ha lest rapporten. En stor takk til pasienter som har bidratt i kunnskapsutviklingen, og en like stor takk til fagfolk som gjennom dedikasjon og nytenkning forandrer og forbedrer vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol.

Regjeringen vil at forskningsbasert kunnskap i større grad skal gjøres tilgjengelig og tas i bruk.

Annonse for Service- og tjenestekonferansen 2023:

Fra pleie- og omsorgskultur til mestringskultur.png

Til det beste for pasienter

– Denne rapporten viser hvordan dette skjer i praksis, til det beste for pasienter, fagfolkene og tjenesten i stort, sier Kjerkol. 

– Disse eksemplene er derfor svært verdifulle. Vi trenger nytenkning og godt dokumenterte arbeidsformer i møte med knapphet på fagfolk. 

I rapporten publiseres en rekke indikatorer som gir god informasjon om forsknings- og innovasjonsaktiviteten i sykehusene.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no