Samfunnsutfordringene er globale, og Norge må være aktiv medspiller i det internasjonale forskningssamarbeidet for å løse dem. EUs rammeprogram Horisont Europa er sentralt for norske forskningsmiljø, bedrifter og offentlige virksomheter. Skal vi greie omstillingen til lavutslipp, grønn verdiskaping og bærekraftig velferdssamfunn, må alle sektorer øke sin deltagelse i EUs forskningssamarbeid.

Forskningsinstituttene står for 30 prosent av den norske EU-deltakelsen og er blant de aktørene med størst suksessrate i rammeprogrammet. Forskningsinstituttene er viktige aktører for det grønne og digitale skiftet, og for mobilisering til økt konkurransekraft.

Les mer.

KIlde: khrono.no