Mange har lenge snakket om viktigheten av endringsledelse, og det har ikke akkurat skortet på tips, bøker og foredrag om hvordan ledere bør håndtere store omstillinger og kriser. 

Nå mener ledelseseksperten Donatella De Paoli at endringsledelse som begrep er utdatert: 

Les mer.

Kilde: digitalnorway.com