Regjeringen ønsker å redusere handlingsrommet til useriøse virksomheter og gjøre det enklere for de seriøse. Samtidig er det viktig å trygge arbeidsplasser og sikre et konkurransekraftig næringsliv. Med det som bakteppe har Regjeringen revidert sin strategi. En strategi som er høyst nødvendig, for ifølge Samfunnsøkonomisk analyse tilsvarer den kriminelle profitteringen en årlig verdiskaping på mer enn 28 milliarder kroner.

Brønnøysundregistrene har som en av Norges største datakilder god oversikt og kunnskap om næringslivet. Sammen med vår fagkunnskap om registerforvaltning og datadeling er vi dessuten en sentral partner i arbeidet med å forebygge økonomisk- og arbeidslivskriminalitet.

Les mer.

Kilde: forenkling.brreg.no