I klagen, som er oversendt til nasjonale datatilsyn, pekes det blant annet på hvordan teknologigiganten bryter med lovpålagte krav om rettferdig behandling, formålsbegrensning og dataminimering. Det er heller ikke mulig for brukerne å gi et fritt og informert samtykke, gitt selskapets massive overvåkning og lite gjennomsiktige forretningsmodell.

Les mer.

Kilde: forbrukerradet.no