Det handler om å nå barn, ungdom og unge voksne med informasjon, hjelp og tjenester som kan gjøre hverdagen enklere også for dem. Ett av tiltakene er DigiUng-programmet og nettstedet ung.no. som får en egen programpost på Digitaliseringskonferansen 31. mai.

- Det handler til syvende og sist om å lage digitale tjenester på ungdommens premisser, sier DigiUng-prosjektleder Adélie Dorseuil i Helsedirektoratet.

Les mer.

Kilde: digidr.no