Forskere fra STAMI har undersøkt hvordan kontordesign og tilgang til hjemmekontor henger sammen med egenmeldt sykefravær. Forskerne fant høyere sannsynlighet for sykefravær blant arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser, enn blant arbeidstakere i enekontor.

Disse forskjellene gjaldt etter man hadde justert for alder, kjønn, utdanningsnivå, lederansvar og hvor mye tid man bruker på kontorarbeid.

Les mer.

Kilde: stami.no