Teamarbeid har blitt en stadig vanligere måte å organisere arbeidet på. Men mange av oss har nok opplevd team som samarbeider dårlig, stjeler verdifull tid fra eget arbeid eller som tapper heller enn gir energi.

Ved NHH har vi studert hva som skal til for å lykkes med teamarbeid, og særlig hvordan man kan starte opp team på en måte som gir best muligheter til å lykkes. Gjennom forskningen ser vi at det er noen feil som går igjen og ofte skaper problemer.

Les mer.

Kilde: nhh.no