Mange av oss ble nærmest tvangsdigitalisert under pandemien, kastet ut av det fysiske møterommet og inn i den, for mange, ukjente digitale møteplassen. Selv etter to års erfaring med Zoom og Teams opplever fortsatt mange digital formidling som krevende og vanskelig.

Hvor skal vi få energien fra når alle er «mutet» og musestille? Hvordan skal vi komme gjennom kamera når kolleger er redusert til tomme sorte bokser på skjermen?

Ingen energi! Ingen dialog! Ingen småprat! Ikke så rart, kanskje, når det har blitt vanlig å be folk «mute» seg selv til tross for at man ønsker respons fra dem? Et paradoks det der – men finnes det en bedre løsning?

Les mer.

Kilde: bi.no