Hvorfor er det vanskelig å lære av sine feil?

En forklaring er at vi er ofre for våre egne tankemessige slagsider.

Spesielt er det tre kognitive feller – eller «fordreininger» som gjør det vanskelig for oss. Den fundamentale attribusjonsfeilen - vår tendens til å overvurdere personlige faktorer på bekostning av situasjonsfaktorene. For høy subjektiv tiltro til egne vurderinger, også kalt overkonfidens, og til slutt vår manglende evne til å stille kritiske spørsmål når vi ser eller opplever suksess.

Alle som handler vil nå og da feile. Likevel dras vi til å forbinde feil med unnasluntrerne, ikke de som jobber jevnt og trutt. Konsekvensene av ikke å forholde seg til eller lære av feil kan fungere på kort sikt, men kan på lang sikt føre organisasjonen inn i suksessfellen.

Les mer.

Kilde: bi.no