Faktaboka oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge.

Faktaboka kartlegger endringer i arbeidsforhold siden begynnelsen av 2000-tallet og undersøker arbeidsmiljøutviklingen, der hvor den har vært positiv og der hvor den ikke har vært like god. Den fremhever også hvilke yrker og bransjer som er mest utsatte for dårlige arbeidsforhold og som har høyt arbeidsrelatert sykefravær.

Les mer.

Kilde: stami.no