Da EU-kommisjonen tiltrådte i 2019, kunngjorde den en digital strategi for å understøtte den teknologiske utviklingen i Europa, slik at europeisk innovasjon stimuleres og vår digitale suverenitet ivaretas. Samtidig er det et mål at det nye regelverket skal bidra til at digitale teknologier brukes i tråd med europeiske standarder og i samsvar med grunnleggende verdier vi kjenner oss igjen i. Det er tydelig at Kommisjonen mener at tillit til teknologiske nyvinninger og tillit til at data behandles riktig, er essensielt for økt digital innovasjon.  

I utformingen av de nye regulatoriske initiativene har EU latt seg inspirere av et av sine mest suksessrike regulatoriske initiativer de siste årene, nemlig GDPR, og utformet de nye initiativene etter samme oppskrift. Denne kronikken vil vise noen ingredienser som gjør at virksomheter som har jobbet godt med GDPR, vil ha fordeler når de nye regelverkene skal etterleves.

Les mer.

Kilde: digi.no