30. november 2022. Dette var dagen OpenAI lanserte ChatGPT og forandret spillereglene for alltid.

I løpet av rekordtid ble den KI-drevne chatboten en global sensasjon og viste verden det utrolige potensialet innen kunstig intelligens (KI). Samtidig har det kastet lys på de mer komplekse sidene ved denne teknologien.

Nå utforsker arbeidsplasser landet rundt mulighetene for å integrere KI i etablerte system og utarbeider strategier for hvordan de skal møte KI-revolusjonen.

Samtidig viser stadig mer internasjonal erfaring at disse systemene kan føre til betydelige negative konsekvenser for ulike samfunnsgrupper.

Er det ikke da bekymringsfullt hvor lite oppmerksomhet som er viet til mangfold og diskriminering i dagens KI-prosjekter?

Les mer.

Kilde: nrk.no