En ny studie fra NTNU tyder ikke på det. 

Tastatur og digital penn

Studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Psychology besto av 36 studiedeltakere. Alle var universitetsstudenter. De fikk montert 256 små sensorer på hodet, som skulle måle hjerneaktiviteten deres. 

Studentene fikk beskjed om å skrive bestemte ord enten på skjerm eller for hånd. Når de skrev digitalt, brukte de en finger på et tastatur. 

Når de skrev for hånd, skjedde det med en digital penn på en skjerm. 

Samtidig målte sensorene aktiviteten i de ulike delene av hjernen i fem sekunder. 

Les mer.

Kilde: forskning.no