Smidig utvikling er vel og bra, men er det mulig å gjennomføre innenfor rammene til offentlig sektor? Det er ikke mulig å gjennomføre smidig utvikling og samtidig være helt lojal mot de etablerte styringslinjene i offentlig sektor. Spørsmålet er ikke om smidig utvikling er bra eller ikke. Det er heller om det er ønskelig å ha det som en del av utviklingen i offentlig sektor.

Les mer.

Kilde: digi.no