Utbrenthet og søvnproblemer er dessverre utbredt i dagens arbeidsliv. Ansatte peker gjerne på årsaker som arbeidsmengde, tidspress, konflikter, bekymringer og manglende kontroll over egen arbeidshverdag. Resultatet kan være svakere prestasjoner, redusert effektivitet, dårligere måloppnåelse, nedsatt helse og økt sykefravær.

En annen betydelig risikofaktor er stress. Forbigående stress er ikke farlig i seg selv, men dersom det blir langvarig og ikke håndteres tilstrekkelig kan det få negative konsekvenser, både for den enkelte og organisasjonen for øvrig. På toppen av dette kan stresset lederen selv kjenner på påvirke egen lederatferd, som igjen påvirker kollegers stressnivå og opplevelse av lederen.

Fra tidligere forskning vet vi at autonomi, kompetanse og tilhørighet på arbeidsplassen er viktig for de ansattes trivsel og prestasjoner. Men hvilken ledelse beskytter mot utbrenthet og søvnplager?

Les mer.

Kilde: bi.no