Om ti år er vi for første gang flere 60 – 69 åringer enn 20 – 29 åringer. Det viser de siste tallene i Statisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivingsrapport. Neste år er hver fjerde person i Norge over 60 år.

Spørsmålet er om norske virksomheter er forberedt på hva dette faktisk betyr for dem? Hvilken plass har alder når mangfoldsperspektivet diskuteres i ledergruppene? I innovasjon- og utviklingsavdelinger eller i marked- og kommunikasjon?

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no