Digdir inviterer til sesjon på NOKIOS om felles digitalt kompetanseløft for digital transformasjon i offentlig sektor.

Etter å ha drevet med digitalisering av prosesser i årevis har det offentlige Norge oppnådd mye. Forvaltningen får gjort oppgavene raskere, mer effektivt og langt billigere – og gevinstene tilfaller også innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

- Men tiden er kommet for å ta i bruk teknologien på en mer integrert måte i alt vi gjør, det som vi gjerne betegner som digital transformasjon. Det vil bety at vi kommer til å endre på strategier, organisering, samarbeidsrelasjoner og måten vi jobber på i forvaltningen, sier avdelingsdirektør Jens Nørve.

Les mer.

Kilde: digdir.no