Det siste året har vært et elendig år for tilliten til norske politikere. En lang rekke stortingsrepresentanter hadde brutt reglene om pendlerboliger. Erna Solbergs mann, Sindre Finnes, hadde drevet omfattende daytrading med aksjer mens hun var statsminister. Anniken Huitfeldt, Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen måtte gå av som ministre etter brudd på regler eller normer om habilitet. Sandra Borch måtte gå av da det ble kjent at hun hadde plagiert deler av masteroppgaven sin.

Les mer.

Kilde: agendamagasin.no