Blir ansatte motivert og begeistret når du snakker, eller trekker de på skuldrene? Har du tillit, eller har ikke ansatte trua så snart du snur ryggen til?

Spørsmålet er om du kjenner folka dine godt nok.

Som leder er det ikke til å unngå at du blir samtaleemnet når ansatte tar en lønningspils, eller i praten ved kaffemaskinen. Når du samler ledergruppa, får du enten tommel opp eller en nyttig diskusjon. Det siste er viktig fordi det gir deg umiddelbare reaksjoner og tilbakemeldinger.

Når du ikke har muligheten til å få dette direkte, blir det vanskeligere. Derfor må du legge grunnlaget for åpenhet, tillit og tydelighet, for å skape støtte rundt beslutninger som tas.

Når det blåser som verst, sitter du alene om å ta den endelige beslutningen. Du kan ha gode rådgivere, men det er til syvende og sist du som bestemmer. Det å stå i tøffe beslutninger krever trygghet, og har du ikke tillit og lojale medarbeidere blir det en vanskelig øvelse.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no