Arbeidsmiljøet dreier seg om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt. Det er selve arbeidet.

Kvaliteten på arbeidsmiljøet påvirker hvordan vi har det, hvor produktive vi er og hva vi får til.

På det beste kan vi oppleve god arbeidsflyt, mestring og mening på jobb. Da leverer vi gjerne gode tjenester eller produkter. Da kan vi også unngå konflikter og sykmeldinger som følge av jobben.

Et godt arbeidsmiljø er summen av mange tiltak og handlinger på en arbeidsplass. Det kan for eksempel være: 

  • Du vet hva som forventes av deg 
  • Du får positive utfordringer 
  • Du får støtte og tilbakemeldinger fra kollegaer og ledere  
  • Du kan si din mening uten å frykte konsekvenser 

Svaret på et godt arbeidsmiljø ligger på hver enkelt arbeidsplass. Sammen kan dere gjøre arbeidsplassen både trygg og helsefremmende.

Les mer.

Kilde: idebanken.org