Noen ganger kan det kjennes vanskelig å forsvare den universelle velferdsstaten fordi det blir krevende økonomiske tider fremover. Det er mange som tar til orde for at vi må kutte kostnader. Da er det viktig å huske at den universelle velferdsstaten også er investering, ikke bare en utgift. Forebygging lar seg ikke så lett måle, men det betyr ikke at det ikke er viktig. En fellesskole som får flere gjennom og ut i arbeid sparer oss for kostnader. Det samme gjør barnetrygd til foreldre som ikke er under fattigdomsgrensa, men som lett kunne havna der om vi ikke hadde hatt barnetrygd. En god universell velferdsstat forebygger problemer, slik at vi slipper å bøte på dem når de først har oppstått.

Les mer.

Kilde: agendamagasin.no