Notatet fra Civita presenterer konkrete anbefalinger om hva som burde gjøres med kommunestrukturen.

Politiske institusjoner må endres for å tilpasses nye tider. De norske kommunene er en slik institusjon, og organiseringen av kommunene er moden for endring. Hvordan kommunene er organisert legger rammene for hvordan kommunene kan takle fremtidens utfordringer. Både kommune og stat må tilpasses dynamiske rammevilkår som bosettings-mønstre, sysselsetting og den demografiske sammensetningen i befolkningen.

Les mer.

Kilde: civita.no