– Vi lever i en urolig verden. Trusselbildet øker og er mer sammensatt. Det gjør at helseberedskapen må gis økt prioritet framover. Vi både kan og må bli bedre. Derfor tar vi nå grep for å styrke beredskapen. Vi etablerer en ny modell for helseberedskapen med et nytt helseberedskapsråd ledet av Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen vil legge til rette for at helsetjenesten skal kunne øke sin fleksibilitet og omstillingsevne, og regjering vil styrke det internasjonale samarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i sin presentasjon av meldingen.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no