På den ene siden har vi de som mener at offentlig sektor må på slankekur for å sikre norske bedrifters konkurranseevne. Resultatet av fortsatt prioritering av offentlig sektor blir, som styreproff Inge Hansen sier det, «dramatisk svekket verdiskapning, lavere skatteinntekter og øket arbeidsledighet i privat sektor».

Norge har de siste årene ligget i tet i størrelsen og kostnadene på offentlig sektor. Det argumenteres for at Ikke i noen sammenliknbare land er like mange ansatt i offentlig sektor. 

På den andre siden har vi de som argumenterer for at det nettopp er en stor offentlig sektor som sikrer velferden og minsker ulikhetene. Det er land med en sterk offentlig sektor som er best stand til å håndtere kriser som koronapandemien, ved at det er økonomisk mulig å innføre krisepakker til folk og bedrifter. 

Som professor Einar Lie sier, er det også nå slik at stadig flere vanlige folk jobber i den store og mangfoldige offentlige sektor, og de går sjelden inn for å begrense vekst og innsparing.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no