Salutogen tilnærming

Salutogen tilnærming, som fremmer det som styrker helse i stedet for å adressere sykdom, har blitt mer og mer vanlig. Tilnærmingen viser seg i hvordan man oppfører seg mot hverandre i organisasjonen, altså hvordan ansatte tenker og snakker om hverandre. Den handler om nysgjerrighet på hverandres erfaringer, en tro på at vi alle har gode intensjoner samt å føle at man ønsker å både bidra og ta ansvar.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no