Det er ingen ukjent sak at fornøyde medarbeidere fører til økt produktivitet og lønnsomhet. Allikevel er det mange som sliter med å få det til. Men de som virkelig har skjønt det, de har skjønt det. De fostår at det handler om å være oppmerksom på hva som betyr noe for medarbeiderne.

Oppmerksomhet

Hovedgrunnen til at folk slutter i jobbene sine, er fordi de ikke føler seg verdsatt. De føler at de blir tatt for gitt eller til og med avvist. Mange opplever å gjøre sitt beste dag ut og dag inn – uten at noen legger merke til det. Men så gjør du én feil, og du får høre det med en gang. Som leder bør du gi de ansatte både oppmerksomhet og tid. «Ta» dine ansatte i å gjøre noe riktig, og gi dem tilbakemeldinger om den gode jobben de gjør.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no