78 prosent av den norske befolkningen er medlemmer av frivillige organisasjoner, og to tredjedeler av oss er frivillige. Det gir oss en verdi som enkeltpersoner, fordi det gir oss en meningsfull fritid, muligheten til å bli hørt og delta, utvikler oss sosialt og lærer oss noe nytt. Det gir også en verdi til samfunnet vårt, fordi frivilligheten styrker demokratiets grunnmur, tar vare på og videreutvikler kunnskap, bygger tillit og motvirker utenforskap.

Frivillighet Norge jobber for å skape rom for frivilligheten, fordi vi vet at frivilligheten er en grunnleggende del av et velfungerende samfunn. Vi vet også at samfunnet trenger frivillighetens raske respons og innovasjon for å avdekke nye samfunnsutfordringer og finne løsninger. Vi er opptatt av å motivere folk til å delta, og vi undersøker hva som får folk til å delta.

Les mer.

Kilde: brreg.no

Mellom fag og frivillighet - ett av sporene på Service- og tjenestekonferansen 2022