Målet med kurset er å kunne tilby kommunale og fylkeskommunale eldreråd, andre kommunale folkevalgte og administrative medarbeidere opplæring i eldrerådenes oppgaver – og i medvirkningsarbeid for å fremme mer aldersvennlig lokalsamfunn.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no