– De eldre jeg har snakket med, verdsetter dette. Først og fremst fordi legekontoret ellers oppleves som utilgjengelig, sier forsker Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hun har nylig publisert funn fra intervjuer med 16 brukere som alle var over 65 år. De var fornøyde med tjenesten. De opplevde at den hjalp dem å beherske helsa og sykdommene sine bedre i hverdagen.

Les mer.

Kilde: forskning.no