Oppdragsgiverne i Skatteetaten, NAV og Brønnøysundregistrene har vært rause med tilgang på sine fremste eksperter, og latt oss teste metoder og anbefalinger på sitt store utviklingsprogram Framtidens innkreving.

Akkurat nå tror jeg vi alle skjønner at vi står midt i det som vil omtales som en digital transformasjon. Ulike AI-løsninger har det siste året blitt presentert oss, og etterlatt et voldsomt inntrykk. Selv om det rettes kritikk mot anvendelighet og kvalitet, skjønner de fleste av oss intuitivt at ingen ting vil bli som før. Hvordan vi som brukere vil møte både private og offentlige tjenester vil endres for alltid.

Les mer.

Kilde: digdir.no