Makt, økonomi, teknologi, mennesker og klima

Hvordan vil det norske samfunnet se ut i årene fremover mot 2030? Allerede i dag kan vi se en del utviklingstrekk, såkalte drivkrefter, som kan påvirke samfunnet i årene som kommer. Noen av disse er sikre, mens andre er mer usikre. Drivkreftene gir oss en pekepinn på hva som kreves av oss og kan få oss til å se på dagens muligheter og trusler i et nytt lys.

Les mer.

Kilde: digdir.no