Mange virksomheter sliter med å samarbeide. I årets erfaringsrapport ser Digitaliseringsrådet på hva som skal til for at virksomheter kan samarbeide tettere og bedre enn tidligere. Og hvordan vi må samarbeide i framtiden.

Hvorfor skal vi samarbeide?

Samarbeid på tvers er nødvendig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal oppleve en enklere hverdag i møte med tjenester fra offentlig sektor. Og mens mange sliter med å få det til, så lykkes mange når de må.

Hvordan gå fra ord til handling?

Mange av utfordringene offentlig sektor forsøker å løse gjennom digitalisering, handler om store samfunnsutfordringer som én virksomhet, ett departement eller én sektor ikke klarer å løse alene. Samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå må derfor bli en del av offentlig sektors DNA.

Les mer.

Kilde: digdir.no