Det var utrolig befriende å endelig møtes fysisk etter lang tid med utallige teamsmøter, og veldig hyggelig å treffe folk man kun har truffet digitalt. Hovedkvarteret til Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ligger i Château de la Muette som ligger i utkanten av Paris.

Måling av offentlig innovasjon siden 2018

Hovedtema for møtet var måling av offentlig innovasjon. Vi fikk oversikt over den siste utviklingen innen måling av innovasjon i offentlig sektor, og utforsket mulighetene for komme videre med tiltak som kan forbedre internasjonal sammenlikning.

I en tid med kriser og store endringer opplever alle at innovasjon spiller en større rolle. Å måle innovasjon bidrar til økt kunnskap, bedre politikk og engasjement om innovasjon. Da er det viktig med solide, konkrete datagrunnlag og en plattform for å dele erfaring.

I sammenhengen blir Danmark og Norge regnet som foregangsland. Vi var begge tidlig ute med å måle offentlig innovasjon gjennom «Innovasjonsbarometeret». Stadig flere land har kommet etter og vil gjerne lære av dette arbeidet.

Arbeidet med innovasjonsbarometeret startet i Danmark i 2015. Norge fulgte etter i 2018. I Norge har vi både målt innovasjon gjennom KS sitt barometer for kommunene, samt staten sitt innovasjonsbarometer ved Difi/ Digdir.

Les mer.

Kilde: digdir.no