Hva er hovedutfordringene med digitalisering i offentlig sektor?

 

Finansiering, modernisering av gamle systemer og utfordringer knyttet til samarbeid er problemstillinger som mange virksomheter har ønsket å diskutere med rådet dette året. Hør rådsleder Svein Kristiansen og Digitaliseringsdirektoratets direktør Steffen Sutorius snakke om hvordan disse utfordringene kan møtes, og om hvordan henger de sammen.

Les mer.

Kilde: digdir.no