Når politikerne snakker om digitalisering, er det ofte med gode intensjoner og løfter om å gjøre hverdagen enklere for folk og spare det offentlige for utgifter. Det er som regel tverrpolitisk enighet, så digitalisering er ikke en sak man vinner valg på. Men man taper valg på å miste kontrollen på digitaliseringsprosjekter.

Vi står foran et lokalvalg. Jeg kan trygt spå at digitalisering heller ikke denne gangen vil være høyt på agendaen i den kommende valgkampen. For det første fordi mange politikere nøler med å fronte digitalisering som satsingsområde, nettopp i frykt for å «få skylda» for overskridelser og feilslåtte satsinger. Dette fører til at verdien som skapes for innbyggere og næringsliv gjennom digitale løsninger, ikke kommer frem.

Les mer.

Kilde: digi.no