Samtidig som vi opplever en rivende utvikling av innovativ digital teknologi, kan vi ukentlig lese overskrifter om problemer i store offentlige digitaliseringsprosjekter. PolitietNav og ikke minst Helseplattformen i Trøndelag har fått kritikk for å bruke store summer på systemer som ikke fungerer.

Konsekvensene er store. Ved St. Olavs hospital er utbygging av et nytt senter for psykisk helse blitt satt på vent som følge av de løpende kostnadene knyttet til helseplattformen.

Les mer.

Kilde: aftenposten.no