Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skriver at regjeringen prioriterer digitalisering høyt. Likevel står digitalisering av offentlig sektor nesten stille.

Faktisk går digitaliseringen av det offentlige tjenestetilbudet med sneglefart. 94 prosent av kommunale tjenester og 70 prosent av statlige tjenester er fortsatt ikke mer enn «dumme skjemaer» eller PDF-er.

Les mer.

Kilde: digi.no