Allerede 7. mai tilbys:

Klart språk, bedre juss, påmeldingslenke.
I nettseminaret får du presentert Språkrådets veiledning med skreddersydde skriveråd som kan gjøre språket ditt klarere uten at det går ut over innholdet og presisjonsnivået. Du får høre om Mattilsynets erfaringer med å skrive brukerorienterte og digitaliseringsvennlige regler, og om metodene UiO bruker når jusstudenter skal lære å skrive regelverk.

Les mer.

Kilde: ks.no, klarspråk.no