I vår leverte NAV-veileder Charlotte Husomanovic masteroppgaven «Det digitale rommet i NAV» ved Universitetet i Agder. Oppgaven er en kvalitativ studie av NAV-veilederes erfaringer med videoppfølging av brukere fra hjemmekontor under koronapandemien. Hun har intervjuet 16 NAV-ansatte. De fleste av informantene jobber som veiledere. Siden oppgaven ble skrevet under pandemien, ble intervjuene gjort på Teams.

Les mer.

Kilde: nav.no