– Høytider, ferieavvikling og perioder der det er vanligere med bruk av vikarer og potensielt uerfarent personell, er typiske perioder der virksomhetene er spesielt sårbare for digitale angrep. Det er derfor ekstra viktig å være bevisst på hvilken type bemanning og rutiner man har i slike perioder, sier Veronica Jarnskjold Buer, avdelingsdirektør for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no

Service- og tjenestekonferansen 2023: Veronica J. Buer kommer

Veronica Jarnskjold Buer, direktør for teknologi, analyse og sikkerhet i Datatilsynet, har innlegg på spor H: Personvern: Hellig eller salgbart?

Alt om konferansen.